Objekt Townhill v Nitre čelí petícii, časť občanov chce zastaviť výstavbu


Foto: Objekt Townhill v Nitre čelí petícii, časť občanov chce zastaviť výstavbu Foto: proxentabroker.sk

Nový stavebný objekt bude stáť v centre Nitry oproti súdu. Projekt pod názvom Townhill bude pozostávať z viacerých priestorov, ktoré budú využívané na kancelárske, bytové či administratívne účely.

Za výstavbou projektu stojí Proxenta Broker, ktorej pozemok patrí 

„Projekt s výnimočnou lokalitou v samotnom centre Nitry prinesie vo vysokom štandarde byty, kancelárske priestory a obchodné priestory. Na pozemku prebehol archeologický výskum a aktuálne vrcholí proces získavania príslušných povolení potrebných na okamžité zahájenie výstavby. Začiatok predaja bytov, kancelárskych priestorov a obchodných priestorov predbežne smerujeme do druhej polovice roku 2017. Podrobnejšie predstavenie projektu verejnosti prebehne po definitívnom ustálení jeho presnej podoby,“  spresňuje popis projektu na stránke spoločnosti Proxenta Broker.

Ihneď po zverejnení sa objekt dostal pod paľbu kritiky a občania začali spisovať aj petíciu, chcú zastaviť výstavbu a upraviť hmotu stavby, zlepšiť estetiku fasády. Autori petície tiež požadujú, aby bol nový návrh podrobený verejnej diskusii.  

„Žiadame MÚ Nitra, poslancov mesta Nitra, útvar hlavného architekta mesta Nitry a ostatné kompetentné organizácie a útvary. o okamžité prerušenie výstavby objektu TOWNHILL (Tabáň),  za účelom prepracovania architektonického návrhu. Predložený návrh bude hyzdiť mesto, ako zatiaľ žiadna iná stavba, v doterajšej histórii mesta. Nitra sa hrdí označením OTVORENÉ MESTO,“ uvádza sa v petícii.


Objekt má podľa obyvateľov viacero nedostatkov

Za najvážnejšie občania považujú hlavne to, že nezapadá do okolitého prostredia s historickými budovami a príliš veľkú hmotu projektu. Navrhnuté architektonické riešenie nezodpovedá štandardom kvalitnej architektúry a podľa autorov petície je esteticky je nevkusné.

Mesto sa podľa ich názoru snaží spropagovať turizmus a takýto objekt by mohol pôsobiť odstrašujúco pre návštevníkov mesta. V petícii poukázali na prípad z minulosti, kedy bývalá detská nemocnica na Zobore zmenila podobu, no pre nový účel zariadenia pre seniorov plne nevyhovuje.

„Nechceme, aby sa opakovala situácia s prestavbou, bývalej detskej nemocnici na Zobore, na Dom pre seniorov. Jánskeho ul. 7. Tá je, síce vzhľadovo vydarená, ale vyznačuje sa hrubými prevádzkovými nedostatkami, pre daný účel. Okrem iného nespĺňa dostatočne požiadavky bezbariérovosti, ani špecifické technologické chody zariadenia. Ponecháme bokom, problematiku bazéna a nekvalifikovaného stavebného dozoru investora, ako aj nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami (aj euro-fondov),“ stojí v texte petície.

Zastavia výstavbu až do doby prepracovania návrhu?

Aj pre tieto dôvody žiadajú občania okamžité zastavenie stavby a to až do doby, kým investor neprepracuje architektonický návrh. „Aj s ohľadom, na uvedené skutočnosti, považujeme za nutné, okamžite prerušiť výstavbu objektu TOWNHILL. Vo výstavbe, pokračovať, až po prepracovaní architektonického návrhu a odstránení vytýkaných nedostatkov a po podrobení nového návrhu, verejnej diskusii obyvateľov mesta.“ 

Nový projekt by mal byť podľa ich názoru zároveň prerokovaný s odborníkmi tak, aby sa predišlo možným nedostatkom. „Aby nešlo iba o pripomienky laickej verejnosti, žiadame, aby bol súčasný architektonický návrh a aj budúci, nový upravený návrh, s ohľadom na jeho umiestnenie, podrobený aj odbornej oponetúre Nitrianskych architektov, minimálne autorov realizovaných projektov v Nitre, ktoré boli ocenené v minulosti cenou CE. ZA. AR,“ uzatvárajú autori petície.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: peticie.com