Nitrianske biskupstvo zriaďuje Úrad pre nahlásenie sexuálneho zneužívania v cirkvi. Ako budú jednotlivé prípady riešiť?


Foto: Nitrianske biskupstvo zriaďuje Úrad pre nahlásenie sexuálneho zneužívania v cirkvi. Ako budú jednotlivé prípady riešiť? Foto: pixabay.com

Nitrianska diecéza zverejnila oznam o zriadení nového Úradu pre nahlásenie zneužívania v cirkvi, ktorý je pripravený prijímať podnety od verejnosti. Rímskokatolícka cirkev na Slovensku týmto krokom reaguje na škandály a kontroverziu spojenú s obvineniami zo sexuálneho zneužívania kňazmi, ako aj z krytia takýchto prípadov. 

Ak ste sa hodnoverne dozvedeli o prípade sexuálneho zneužívania v prostredí cirkvi, môžete to nahlásiť poverenej kontaktnej osobe,“ priblížilo biskupstvo. Takúto možnosť ponúka špeciálny web zriadený na tento účel: nahlaseniezneuzivania.kbs.sk

Podozrenie na páchanie zneužívania môžete oznámiť aj prostredníctvom e-mailu na adresu nahlaseniezneuzivania@kbs.sk. Oznámenie možno ďalej podať po telefóne, kontaktnými osobami sú Katarína Kaňková na čísle 0909 250 452 a diecézny kňaz Anton Ďatelinka s e-mailovou adresou anton.datelinka@nrb.sk. 

Ako pripomína aj web novovzniknutého cirkevného úradu, ak sa hodnoverne domnievate, že niekto spáchal alebo pácha trestný čin sexuálneho zneužívania, máte zákonnú povinnosť to bezodkladne oznámiť Policajnému zboru Slovenskej republiky. Ak tak neurobíte, dopustíte sa trestného činu neoznámenia, respektíve neprekazenia trestného činu. Výnimku z tohto zákona predstavuje spovedné tajomstvo, ktoré je Slovensko povinné rešpektovať vzhľadom na Vatikánsku zmluvu. Ako bude cirkev postupovať po prijatí nahlásenia? 

Web, ktorý zriadila Konferencia biskupov Slovenska na účely nahlasovania takýchto prípadov, načŕta postup v prípade, že im nahlásite svoje podozrenie. Poverená osoba vás bude po prijatí oznámenia kontaktovať, aby diskrétne prebrali detaily prípadu. Úrad plánuje tieto situácie preveriť, a zároveň byť oporou tým, ktorým bolo zneužívaním ublížené. 

Po zvážení všetkého potrebného podľa noriem cirkvi urobíme potrebné kroky pre šetrenie prípadu zo strany kompetentného cirkevného predstaveného v diecéze alebo v reholi,“ vysvetľuje stránka úradu. Kontaktná osoba môže tiež nahlasovateľovi sprostredkovať kontakty pre potrebnú odbornú pomoc.

Biskupstvo deklaruje zámer pristupovať k jednotlivým prípadom sexuálneho zneužívania zodpovedne a v súčinnosti s cirkevným právom, ako aj civilnými orgánmi. Tiež bude brať ohľad na Smernicu o postupe v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikmi, ktorá bola prijatá v roku 2014.


Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu